Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr XLVII/485/2022 Rada Miejska Brzegu z dnia 23 czerwca 2022 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Nieruchomości Miejskich w BrzeguUchwała nr XLVII/484/2022 Rada Miejska Brzegu z dnia 23 czerwca 2022 - w sprawie przystąpienia Gminy Brzeg do projektu pn. Solidarni z Ukrainą-pomoc migrantom wojennym w województwie opolskimUchwała nr XLVII/483/2022 Rada Miejska Brzegu z dnia 23 czerwca 2022 - w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Brzeg na rok szkolny 2022/2023 Uchwała nr XLVII/482/2022 Rada Miejska Brzegu z dnia 23 czerwca 2022 - w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Wrocławskiej w Brzegu oraz inwestycji towarzyszącej Uchwała nr XLVII/481/2022 Rada Miejska Brzegu z dnia 23 czerwca 2022 - w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków Uchwała nr XLVII/480/2022 Rada Miejska Brzegu z dnia 23 czerwca 2022 - w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Brzeg dla rodzinnych ogródków działkowych Uchwała nr XLVII/479/2022 Rada Miejska Brzegu z dnia 23 czerwca 2022 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Brzegu przy ulicy Wileńskiej i Kardynała Wyszyńskiego Uchwała nr XLVII/478/2022 Rada Miejska Brzegu z dnia 23 czerwca 2022 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzeg oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów Uchwała nr XLVII/477/2022 Rada Miejska Brzegu z dnia 23 czerwca 2022 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzeg oraz na odstąpienie od obowiązku z przetargowego trybu zawarcia umowy Uchwała nr XLVII/476/2022 Rada Miejska Brzegu z dnia 23 czerwca 2022 - w sprawie wyrażenie zgody na złożenie przez Burmistrza Brzegu wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „SIM Opolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w NysieUchwała nr XLVII/475/2022 Rada Miejska Brzegu z dnia 23 czerwca 2022 - w sprawie przekazania środków finansowych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu Uchwała nr XLVII/474/2022 Rada Miejska Brzegu z dnia 23 czerwca 2022 - w sparwie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowejUchwała nr XLVII/473/2022 Rada Miejska Brzegu z dnia 23 czerwca 2022 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2022 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2022 rok Uchwała nr XLVII/472/2022 Rada Miejska Brzegu z dnia 23 czerwca 2022 - w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej BrzeguUchwała nr XLVII/471/2022 Rada Miejska Brzegu z dnia 23 czerwca 2022 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Brzeg wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Brzeg za 2021 rokUchwała nr XLVII/470/2022 Rada Miejska Brzegu z dnia 23 czerwca 2022 - w sprawie nieudzielenia Buristrzowi Brzegu wotum zaufania