Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr LI/530/2022 Rada Miejska Brzegu z dnia 29 listopada 2022 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Nieruchomości Miejskich w BrzeguUchwała nr LI/529/2022 Rada Miejska Brzegu z dnia 29 listopada 2022 - w sprawie przekazania środków finansowych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w BrzeguUchwała nr LI/528/2022 Rada Miejska Brzegu z dnia 29 listopada 2022 - w sprawie opinii dotyczącej rozłożenia na raty wierzytelności Gminy Brzeg Uchwała nr LI/527/2022 Rada Miejska Brzegu z dnia 29 listopada 2022 - w sprawie opinii dotyczącej umorzenia z urzędu wierzytelności Gminy Brzeg Uchwała nr LI/526/2022 Rada Miejska Brzegu z dnia 29 listopada 2022 - w sprawie opinii dotyczącej umorzenia z urzędu wierzytelności Gminy Brzeg ( Uchwała nr LI/525/2022 Rada Miejska Brzegu z dnia 29 listopada 2022 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzeg oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów Uchwała nr LI/524/2022 Rada Miejska Brzegu z dnia 29 listopada 2022 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzeg oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Uchwała nr LI/523/2022 Rada Miejska Brzegu z dnia 29 listopada 2022 - w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Brzeg Uchwała nr LI/522/2022 Rada Miejska Brzegu z dnia 29 listopada 2022 - w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi praz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 Uchwała nr LI/521/2022 Rada Miejska Brzegu z dnia 29 listopada 2022 - w sprawie rocznego planu kontroli na 2023 rok Uchwała nr LI/520/2022 Rada Miejska Brzegu z dnia 29 listopada 2022 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Uchwała nr LI/519/2022 Rada Miejska Brzegu z dnia 29 listopada 2022 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2022 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2022 rokUchwała nr LI/518/2022 Rada Miejska Brzegu z dnia 29 listopada 2022 - uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Brzeg na lata 2022 – 2037” Uchwała nr LI/522/2022 Rada Miejska Brzegu z dnia 29 listopada 2022 - w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi praz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023