Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr XXXIV/396/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 30 września 2021 - w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej BrzeguUchwała nr XXXIV/395/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 30 września 2021 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza BrzeguUchwała nr XXXIV/394/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 30 września 2021 - w sprawie nadania Brzeskiemu Centrum Kultury w Brzegu imienia Ignacego Jana Paderewskiego oraz zmiany statutuUchwała nr XXXIV/393/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 30 września 2021 - wyrażenia opinii dotyczącej wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki Brzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu w zamian za objęcie udziałów w spółce Uchwała nr XXXIV/392/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 30 września 2021 - wyrażenia opinii dotyczącej wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki Brzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu w zamian za objęcie udziałów w spółce Uchwała nr XXXIV/391/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 30 września 2021 - zaliczenia działki nr 34/1 przy ul. Strzeleckiej w Brzegu do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia przebiegu drogi gminnej Uchwała nr XXXIV/390/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 30 września 2021 - zaliczenia odcinka drogi Lekarskiej w Brzegu do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia przebiegu drogi gminnej Uchwała nr XXXIV/389/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 30 września 2021 - wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu oraz dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzeg oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia Uchwała nr XXXIV/388/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 30 września 2021 - w sprawie opinii dotyczącej rozłożenia na raty wierzytelności Gminy,Uchwała nr XXXIV/387/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 30 września 2021 - opinii dotyczącej rozłożenia na raty wierzytelności Gminy Brzeg Uchwała nr XXXIV/386/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 30 września 2021 - opinii dotyczącej umorzenia z urzędu wierzytelności Gminy Brzeg Uchwała nr XXXIV/385/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 30 września 2021 - opinii dotyczącej umorzenia z urzędu wierzytelności Gminy Brzeg Uchwała nr XXXIV/384/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 30 września 2021 - uchylenia uchwały Nr XLV/595/18 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie nabycia od Spółdzielni Mieszkaniowej Zgoda w Brzegu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Ptasiej oraz prawa własności nieruchomości przy ul. Adama Mickiewicza Uchwała nr XXXIV/383/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 30 września 2021 - wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Brzeg zadania publicznego w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób psychicznie chorych oraz dla osób z niepełnosprawnością intelektualną , zamieszkałych na terenie Gminy Lewin Brzeski Uchwała nr XXXIV/382/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 30 września 2021 - przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brzeg Uchwała nr XXXIV/381/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 30 września 2021 - W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA POMOCY FINANSOWEJ DLA POWIATU BRZESKIEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA PN. "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1193 O UL. WROCŁAWSKIEJ W BRZEGU"Uchwała nr XXXIV/380/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 30 września 2021 - zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Uchwała nr XXXIV/379/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 30 września 2021 - zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2021 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2021 rok Uchwała nr XXXIV/378/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 30 września 2021 - zmiany Uchwały Nr XXVII/333/21 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie udzielenia Parafii Rzymsko-katolickiej Parafii p.w. Świętego Mikołaja z siedzibą w Brzegu przy ul. Jana Pawła II 9, , dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Uchwała nr XXXIV/377/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 30 września 2021 - zmiany Uchwały Nr XXIV/298/21 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 4 lutego 2021 roku w sprawie udzielenia Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzegu, dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Uchwała nr XXXIV/376/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 30 września 2021 - zmiany Uchwały Nr XXIV/293/21 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 4 lutego 2021 roku w sprawie udzielenia Wspólnocie Mieszkaniowej Długa 45 w Brzegu, dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków