Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr XXX/368/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 17 czerwca 2021 - • w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Burmistrza Brzegu wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej Odrzańsko – Stobrawskiej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Sp. z.o.o z siedzibą w Kluczborku.Uchwała nr XXX/367/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 17 czerwca 2021 - w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Brzeg do Odrzańsko-Stobrawskiej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kluczborku.Uchwała nr XXX/366/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 17 czerwca 2021 - w sprawie opinii dotyczącej rozłożenia na raty wierzytelności Gminy Brzeg.Uchwała nr XXX/365/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 17 czerwca 2021 - w sprawie opinii dotyczącej umorzenia z urzędu wierzytelności Gminy Brzeg.Uchwała nr XXX/364/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 17 czerwca 2021 - w sprawie opinii dotyczącej umorzenia z urzędu wierzytelności Gminy Brzeg.Uchwała nr XXX/363/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 17 czerwca 2021 - w sprawie opinii dotyczącej umorzenia z urzędu wierzytelności Gminy Brzeg.Uchwała nr XXX/362/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 17 czerwca 2021 - w sprawie opinii dotyczącej umorzenia z urzędu wierzytelności Gminy Brzeg.Uchwała nr XXX/361/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 17 czerwca 2021 - w sprawie opinii dotyczącej umorzenia z urzędu wierzytelności Gminy Brzeg.Uchwała nr XXX/360/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 17 czerwca 2021 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu oraz dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzeg oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów.Uchwała nr XXX/359/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 17 czerwca 2021 - w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie podjęcia przez Radę Miejską Brzegu uchwały w sprawie wyrażenia poparcia Rządu Tymczasowego Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.Uchwała nr XXX/358/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 17 czerwca 2021 - w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie podjęcia przez Radę Miejską Brzegu uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przeprowadzenia referendum ludowego.Uchwała nr XXX/357/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 17 czerwca 2021 - w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Brzeg na rok szkolny 2021/2022Uchwała nr XXX/356/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 17 czerwca 2021 - w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brzeg.Uchwała nr XXX/355/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 17 czerwca 2021 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.Uchwała nr XXX/354/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 17 czerwca 2021 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2021. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2021 rok.Uchwała nr XXX/353/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 17 czerwca 2021 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Brzeg wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Brzeg za 2020 rok,.Uchwała nr XXX/352/2021 Rada Miejska Brzegu z dnia 17 czerwca 2021 - w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Brzegu wotum zaufania