Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr XXI/257/2020 Rada Miejska Brzegu z dnia 24 września 2020 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Nieruchomości Miejskich w Brzegu.Uchwała nr XXI/256/2020 Rada Miejska Brzegu z dnia 24 września 2020 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Nieruchomości Miejskich w Brzegu.Uchwała nr XXI/255/2020 Rada Miejska Brzegu z dnia 24 września 2020 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Nieruchomości Miejskich w Brzegu.Uchwała nr XXI/254/2020 Rada Miejska Brzegu z dnia 24 września 2020 - w sprawie sprzedaży, stanowiącego własność Gminy Brzeg, lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku przy ul. Słowiańskiej 1 w Brzegu.Uchwała nr XXI/253/2020 Rada Miejska Brzegu z dnia 24 września 2020 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Brzegu przy ul. Rybackiej, obejmującej działki gruntu nr 385/1 i 348/4.Uchwała nr XXI/252/2020 Rada Miejska Brzegu z dnia 24 września 2020 - w sprawie opinii dotyczącej rozłożenia na raty wierzytelności Gminy Brzeg.Uchwała nr XXI/251/2020 Rada Miejska Brzegu z dnia 24 września 2020 - w sprawie opinii dotyczącej rozłożenia na raty wierzytelności Gminy Brzeg.Uchwała nr XXI/250/2020 Rada Miejska Brzegu z dnia 24 września 2020 - wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, najmu oraz użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzeg oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego tryby zawarcia umów Uchwała nr XXI/249/2020 Rada Miejska Brzegu z dnia 24 września 2020 - zmiany uchwały z dnia 16 grudnia 2016 r. nr XXVIII/314/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzeg oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia Uchwała nr XXI/248/2020 Rada Miejska Brzegu z dnia 24 września 2020 - zmiany uchwały z dnia 27 lutego 2020r. Nr XVII/205/20 Rady Miejskiej Brzegu w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Brzeg Uchwała nr XXI/247/2020 Rada Miejska Brzegu z dnia 24 września 2020 - zmiany Uchwały Nr XX/223/20 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie udzielenia Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Świętego Mikołaja z siedzibą w Brzegu przy ul. Jana Pawła II 9, dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Uchwała nr XXI/246/2020 Rada Miejska Brzegu z dnia 24 września 2020 - zmiany Uchwały Nr XVII/200/20 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie udzielenia Wspólnocie Mieszkaniowej Długa 6 w Brzegu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków Uchwała nr XXI/245/2020 Rada Miejska Brzegu z dnia 24 września 2020 - przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Brzeg w wieku 65 lat i więcej” na lata 2018-2022 Uchwała nr XXI/244/2020 Rada Miejska Brzegu z dnia 24 września 2020 - wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Brzeg porozumienia międzygminnego dotyczącego zasad współpracy przy opracowaniu Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia Uchwała nr XXI/243/2020 Rada Miejska Brzegu z dnia 24 września 2020 - wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzeg Uchwała nr XXI/242/2020 Rada Miejska Brzegu z dnia 24 września 2020 - zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2020 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2020 rok Uchwała nr XXI/242/2020 Rada Miejska Brzegu z dnia 24 września 2020 - zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2020 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2020 rok Uchwała nr XXI/241/2020 Rada Miejska Brzegu z dnia 24 września 2020 - uzupełnienia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej BrzeguUchwała nr XXI/240/2020 Rada Miejska Brzegu z dnia 24 września 2020 - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Brzegu Uchwała nr XXI/239/2020 Rada Miejska Brzegu z dnia 24 września 2020 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Brzegu Uchwała nr XXI/238/2020 Rada Miejska Brzegu z dnia 24 września 2020 - w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Brzegu