Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr XVII/195/2020 Rada Miejska Brzegu z dnia 27 lutego 2020 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Uchwała nr XVII/212/2020 Rada Miejska Brzegu z dnia 27 lutego 2020 - w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego.Uchwała nr XVII/211/2020 Rada Miejska Brzegu z dnia 27 lutego 2020 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Nieruchomości Miejskich w BrzeguUchwała nr XVII/210/2020 Rada Miejska Brzegu z dnia 27 lutego 2020 - w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty będące obywatelską inicjatywą uchwałodawczą Uchwała nr XVII/209/2020 Rada Miejska Brzegu z dnia 27 lutego 2020 - w sprawie uchwalenia Statutu Brzegu Uchwała nr XVII/208/2020 Rada Miejska Brzegu z dnia 27 lutego 2020 - w sprawie opinii dotyczącej rozłożenia na raty wierzytelności Gminy Brzeg Uchwała nr XVII/207/2020 Rada Miejska Brzegu z dnia 27 lutego 2020 - w sprawie opinii dotyczącej całkowitego umorzenia wierzytelności Gminy Brzeg Uchwała nr XVII/206/2020 Rada Miejska Brzegu z dnia 27 lutego 2020 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu oraz dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzeg oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów Uchwała nr XVII/205/2020 Rada Miejska Brzegu z dnia 27 lutego 2020 - w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Brzeg Uchwała nr XVII/204/2020 Rada Miejska Brzegu z dnia 27 lutego 2020 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzeg oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Uchwała nr XVII/203/2020 Rada Miejska Brzegu z dnia 27 lutego 2020 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzeg oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zbycia umowy Uchwała nr XVII/202/2020 Rada Miejska Brzegu z dnia 27 lutego 2020 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na realizację zadania z zakresu ograniczenia skutków niepełnosprawności mieszkańców miasta Brzegu Uchwała nr XVII/201/2020 Rada Miejska Brzegu z dnia 27 lutego 2020 - w sprawie utworzenia i nadania nazwy parkowi miejskiemu w Brzegu Uchwała nr XVII/200/2020 Rada Miejska Brzegu z dnia 27 lutego 2020 - w sprawie udzielenia Wspólnocie Mieszkaniowej Długa 6 w Brzegu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków Uchwała nr XVII/199/2020 Rada Miejska Brzegu z dnia 27 lutego 2020 - w sprawie udzielenia Wspólnocie Mieszkaniowej Jagiełły 1 w Brzegu, dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków Uchwała nr XVII/198/2020 Rada Miejska Brzegu z dnia 27 lutego 2020 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. B. Chrobrego w Brzegu – etap IIUchwała nr XVII/197/2020 Rada Miejska Brzegu z dnia 27 lutego 2020 - w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2020-2022” Uchwała nr XVII/196/2020 Rada Miejska Brzegu z dnia 27 lutego 2020 - w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Brzegu na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg Uchwała nr XVII/194/2020 Rada Miejska Brzegu z dnia 27 lutego 2020 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2020 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2020 rok Uchwała nr XVII/193/2020 Rada Miejska Brzegu z dnia 27 lutego 2020 - w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Starobrzeskiej w Brzegu