Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr XXIII/289/2020 Rada Miejska Brzegu z dnia 17 grudnia 2020 - w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetu Inwestycji i Rozwoju Regionalnego Rady Miejskiej BrzeguUchwała nr XXIII/288/2020 Rada Miejska Brzegu z dnia 17 grudnia 2020 - wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzeg oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Uchwała nr XXIII/287/2020 Rada Miejska Brzegu z dnia 17 grudnia 2020 - wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Brzeg na potrzeby Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych Uchwała nr XXIII/286/2020 Rada Miejska Brzegu z dnia 17 grudnia 2020 - przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzeg na rok 2021 Uchwała nr XXIII/285/2020 Rada Miejska Brzegu z dnia 17 grudnia 2020 - wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Brzeg na rok 2020, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Uchwała nr XXIII/284/2020 Rada Miejska Brzegu z dnia 17 grudnia 2020 - zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Uchwała nr XXIII/283/2020 Rada Miejska Brzegu z dnia 17 grudnia 2020 - zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2020 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2020 rok Uchwała nr XXIII/282/2020 Rada Miejska Brzegu z dnia 17 grudnia 2020 - w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Uchwała nr XXIII/281/2020 Rada Miejska Brzegu z dnia 17 grudnia 2020 - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2021 rok