Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

INFORMACJA DOTYCZĄCA USTAWY O JĘZYKU MIGOWYM 

Burmistrz Brzegu  informuje, iż w związku z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. 2017, poz. 1824), osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, w kontaktach z organami administracji publicznej, mają prawo do:

1. Korzystania z pomocy przybranej osoby, która ułatwi porozumienie z osobą niepełnosprawną i udzielenie jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej;
2. Usługi pozwalającej na komunikowanie się, udostępnionej przez organ administracji publicznej, polegającej na wykorzystaniu środków wspierających komunikowanie się tj. m.in.:

  • korzystanie z poczty elektronicznej,
  • przesyłanie wiadomości tekstowych (SMS, MMS),
  • przesyłanie faksów,
  • korzystanie ze strony internetowej BIP Gminy Brzeg;

3. Świadczenia w postaci usług tłumacza:

  • polskiego języka migowego PJM,
  • systemu językowo-migowego SJM,
  • sposobów komunikowania się osób głuchoniewidomych.


Świadczenie, o którym mowa w pkt 3., jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić do Urzędu Miasta w Brzegu chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się oraz krótkiej informacji o sprawie, którą chce załatwić, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem celem uzgodnienia terminu.

Zgłoszenie może być dokonane w dowolnej formie przez osobę uprawnioną

lub przybraną:

a) osobiście w Urzędzie Miasta, ul. Robotnicza 12, pok. 111A, I piętro

lub za pośrednictwem osoby trzeciej,

b) wypełnić formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 1 do

niniejszego Zarządzenia i przesłać go za pośrednictwem poczty

elektronicznej na adres- mail: organizacyjny@brzeg.pl, um@brzeg.pl,

c) telefonicznie – za pośrednictwem osoby trzeciej, pod numerem

telefonu: 77/404 55 26,

d) przesyłając SMS z określeniem rodzaju załatwianej sprawy i metody

komunikowania się na nr: 698 623 579.

 

Niezwłocznie po ustaleniu terminu przybycia tłumacza, wybranego z rejestru Wojewody Opolskiego, pracownik przyjmujący zgłoszenie powiadomi o tym fakcie osobę, która zgłosiła chęć skorzystania ze świadczenia.

W przypadku wystąpienia trudności z realizacją świadczenia, np. spowodowanych brakiem możliwości pozyskania tłumacza w wyznaczonym terminie, osoba, która dokonała zgłoszenia zostanie niezwłoczne powiadomiona o możliwym terminie wykonania świadczenia lub innej formie realizacji uprawnień osoby niepełnosprawnej.

 

Wyciąg z rejestru tłumaczy polskiego języka migowego (PJM), systemu języka migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniemych

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData