Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

W Urzędzie Miasta w Brzegu prowadzone są rejestry, ewidencje i archiwa wg przedstawionego niżej wykazu; dane w nich zawarte mogą być udostępnione na zasadach określonych w ustawie z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019  r., poz. 1429) z ograniczeniami wynikającymi z ustawy z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.  z 2019 r., poz. 1781) i innych ustawach, m.in.:     

  • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 742)     
  • Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks Karny Skarbowy (Dz.U. z 2018 r., poz. 1958)     
  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz.1397)  

Informacje zawarte w prowadzonych w Urzędzie Miasta rejestrach, ewidencjach i archiwach udostępniane są na pisemny lub ustny wniosek w godzinach pracy Urzędu Miasta.    Wykaz Rejestrów/Ewidencji

L.pNazwa BiuraRodzaj /nazwa/tytuł rejestru lub ewidencjiSposób udostępniania
1.Biuro Organizacyjno-PrawneRejestr Zarządzeń Burmistrza Brzegupełny rejestr na BIP
2.Biuro Organizacyjno-PrawneRejestr skargNa wniosek
3.Biuro Organizacyjno-PrawneEwidencja wpisów jednostek kontrolujących Urząd Miasta w Brzegupełny rejestr na BIP  
4.Biuro Organizacyjno-PrawneRejestr petycji wpływających do Burmistrza Brzegupełny rejestr na BIP  
5.Biuro Organizacyjno-PrawneRejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznychNa wniosek
6.Biuro Organizacyjno-PrawneRejestr w sprawie ponownego udostępniania informacji sektora publicznegoNa wniosek
7.Biuro Organizacyjno-PrawneRejestr spraw załatwianych na podstawie zgłoszeń podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingowąpełny rejestr na BIP
8.Biuro OświatyRejestr zaświadczeń o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanegoNa wniosek
9.Biuro OświatyRejestr aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego  Na wniosek
10.Biuro OświatyRejestr szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Gminę Brzeg  pełny rejestr na BIP  
11.Biuro Budownictwa i Inwestycji  Rejestr wydanych decyzji Na wniosek
12.Biuro Budownictwa i InwestycjiEwidencja dróg gminnych Na wniosek
13.Biuro Rady Miejskiej  Rejestr uchwał Rady Miejskiej Brzegu  

Pełny rejestr na BIP

14.Biuro Rady MiejskiejRejestr petycji wpływających do Rady Miejskiej Brzegu  

Pełny rejestr na BIP

15.Biuro Rady Miejskiej  Rejestr interpelacji i wniosków radnych  Pełny rejestr na BIP
16.Biuro Podatków i OpłatRejestr zaświadczeń podatkowychDane rejestru objęte są tajemnicą skarbową. Ich udostępnienie następuje na pisemny wniosek  osób uprawnionych wskazanych w art  294 par 5 oraz art.297-299 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa
17.Biuro Podatków i OpłatEwidencja podatkowa nieruchomościDane rejestru objęte są tajemnicą skarbową. Ich udostępnienie następuje na pisemny wniosek  osób uprawnionych wskazanych w art  294 par 5 oraz art.297-299 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa
18.Biuro Spraw Społecznych i ZdrowiaRejestr żłobków i klubów dziecięcychpełny rejestr na BIP
19.Biuro Budżetu i KsięgowościRejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży /gastronomia/Na wniosek
20.Biuro Budżetu i KsięgowościRejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży /detal/Na wniosek
21.Biuro Promocji, Kultury, Sportu i TurystykiRejestr Instytucji Kultury prowadzonych przez Gminę Brzegpełny rejestr na BIP
22.Biuro Urbanistyki i Ochrony ŚrodowiskaGminna ewidencja zabytkówNa stronie www.brzeg.pl , zakładka: Zabytki
23.Biuro Urbanistyki i Ochrony ŚrodowiskaRejestr dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach zabytkowychNa stronie www.brzeg.pl , zakładka: Zabytki
24.Biuro Urbanistyki i Ochrony ŚrodowiskaRejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Brzegpełny rejestr na BIP
25.Biuro Urbanistyki i Ochrony ŚrodowiskaEwidencja zezwoleń Burmistrza Brzegu na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Brzegupełny rejestr na BIP
26.Biuro Urbanistyki i Ochrony ŚrodowiskaWykaz wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycjipełny wykaz na BIP
27.Biuro Urbanistyki i Ochrony ŚrodowiskaWykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięciapełny wykaz na BIP
28.Biuro Urbanistyki i Ochrony ŚrodowiskaWykaz raportów złożonych na etapie procedury wydawania decyzji środowiskowejpełny wykaz na BIP
29.Biuro Urbanistyki i Ochrony ŚrodowiskaWykaz decyzji w sprawie usunięcia odpadów składowanych w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania lub magazynowaniapełny wykaz na BIP
30.Biuro Urbanistyki i Ochrony ŚrodowiskaWykaz postanowień wydanych w ramach procedury wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia  pełny wykaz na BIP
31.Biuro Urbanistyki i Ochrony ŚrodowiskaWykaz wniosków o przeniesienie lub wydłużenie ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia  pełny wykaz na BIP  
32.Biuro Urbanistyki i Ochrony ŚrodowiskaWykaz wniosków i decyzji o wydanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewówpełny wykaz na BIP  
33.Biuro Gospodarki Nieruchomościami i LokalamiEwidencja nieruchomości gminnychNa wniosek

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 2830
Podmiot udostępniający: Burmistrz Brzegu
Nazwa dokumentu: Rejestry i Ewidencje
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Kamila Rosińska
Osoba, która udostępnia informację: Kamila Rosińska
Data wytworzenia informacji: 14.11.2019 09:42:52
Data udostępnienia informacji: 14.11.2019 09:43:23
Data ostatniej aktualizacji: 18.05.2022 11:16:48
Rejestr zmian