Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Brzeg
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 ORGANA WŁADZY
Burmistrz Brzegu
Rada Miejska
 URZĄD MIASTA
Dane podstawowe
Regulamin organizacyjny
Struktura organizacyjna Urzędu Miasta
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Godziny pracy Urzędu Miasta
Rejestry, ewidencje i archiwa
Ewidencja działalności gospodarczej
Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg w Urzędzie Miasta w Brzegu
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Kontrole
Audyt
Kontrole wewnętrzne
Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze
    Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora w Biurze Podatków i Opłat
    Ogłoszenie naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze - aplkanta w Komendzie Straży Miejskiej
Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
Projekty współfinansowane przez Unię Europejską
Księga Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
Informacja dotycząca ustawy o języku migowym
 PRAWO LOKALNE
Statut Brzegu
Budżet miasta na 2006 rok
Budżet miasta na 2007 rok
Budżet miasta na 2008 rok
Budżet miasta na 2009 rok
Budżet miasta na 2010 rok
Budżet miasta na 2011 rok
Budżet miasta na 2012 rok
Budżet miasta na 2013 rok
Budżet miasta na 2014 rok
Uchwały
Zarządzenia - wykazy
Podatki i opłaty lokalne
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia zrównoważonego rozwoju Gminy Miasta Brzegu na lata 2010 - 2015
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Brzeg na lata 2009 - 2015
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miasto Brzeg
Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Brzeg
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brzeg
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
OCHRONA ŚRODOWISKA
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miasto Brzeg na lata 2008 - 2015
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Program Współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - 2013 rok
 INNE
Gminne jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi biuletynu
Informacje nieudostępnione
Dziennik Ustaw w wersji elektronicznej
Monitor Polski w wersji elektronicznej
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
 WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO - 2014
AKTY PRAWNE
Informacje o uprawnieniach dla wyborców niepełnosprawnych
Podział Miasta na okręgi wyborcze
Obwieszczenie Burmistrza Brzegu o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych
Zarządzenie Nr 2283/2014 Burmistrza Brzegu z dnia 05 marca 2014 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów (...)
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych,w wyborach do Parlamentu Europejskiego
Informacja dotycząca przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Brzegu
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 12
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
Informacja o możliwości sprawdzenia spisu wyborców
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Oświadczenia majątkowe - 2007 rok
Oświadczenia majątkowe za 2007 roku
Oświadczenie majątkowe - 2008 rok
Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
Oświadczenia majątkowe - 2009 rok
Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
Oświadczenia majątkowe - 2010 rok
Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
Oświadczenia majątkowe - 2011 rok
Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
Oświadczenia majątkowe- 2012 rok
Oświadczenia majątkowe - 2013 rok
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok
Oświadczenia majątkowe za 2013 rok
Wzór oświadczenia majątkowego radnego
Wzór oświadczenia majątkowego
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 Informacje
Zarządzenia
Przetargi
Ogłoszenia
Obwieszczenia
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora w Biurze Podatków i Opłat
2. Ogłoszenie naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze - aplkanta w Komendzie Straży Miejskiej

Ilość odwiedzin: 255015
Podmiot udostępniający: Burmistrz Miasta Brzegu
Osoba, która wprowadzała dane: Joanna Chmielewska
Data wytworzenia informacji: 2005-11-08 14:38:32
Data udostępnienia informacji: 2005-11-08 14:38:32
Data ostatniej aktualizacji: 2005-11-08 15:20:20

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...