logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Brzeg
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Brzegu
plus Rada Miejska
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Brzegu
plus Budżet miasta na 2006 rok
plus Budżet miasta na 2007 rok
plus Budżet miasta na 2008 rok
plus Budżet miasta na 2009 rok
plus Budżet miasta na 2010 rok
plus Budżet miasta na 2011 rok
plus Budżet miasta na 2012 rok
plus Budżet miasta na 2013 rok
plus Budżet miasta na 2014 rok
plus Budżet Gminy na 2015 rok
minus Projekt budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Budżet Gminy Brzeg na 2016 rok
plus Uchwały
plus Zarządzenia - wykazy
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Strategia Rozwoju Gminy Brzeg na lata 2016-2022
minus Strategia zrównoważonego rozwoju Gminy Miasta Brzegu na lata 2010 - 2015
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Brzeg na lata 2009 - 2015
minus Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miasto Brzeg
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brzeg
minus Regulamin udzielania zamówień publicznych
minus Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
plus OCHRONA ŚRODOWISKA
minus Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miasto Brzeg na lata 2008 - 2015
minus Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Brzeg na 2016 rok
plus ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
minus INFORMACJE O ZGROMADZENIACH
 URZĄD MIASTA
minus Dane podstawowe
minus Regulamin organizacyjny
plus Struktura organizacyjna Urzędu Miasta
minus Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
minus Godziny pracy Urzędu Miasta
minus Rejestry, ewidencje i archiwa
plus Ewidencja działalności gospodarczej
plus Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg w Urzędzie Miasta w Brzegu
minus Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
minus Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
plus Kontrole
minus Audyt
plus Kontrole wewnętrzne
plus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
minus Projekty współfinansowane przez Unię Europejską
minus Księga Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Polityka Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
minus Informacja dotycząca ustawy o języku migowym
 INNE
minus Gminne jednostki organizacyjne
   minus Urząd Miasta
   minus Zarząd Nieruchomości Miejskich
   minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
   minus Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
   minus Żłobek Miejski "Tęczowy Świat"
   minus Przedszkole Publiczne Nr 1
   minus Przedszkole Publiczne Nr 2
   minus Przedszkole Publiczne Nr 3
   minus Przedszkole Publiczne Nr 4
   minus Przedszkole Publiczne Nr 5
   minus Przedszkole Publiczne Nr 6
   minus Publiczne Przedszkole Nr 7 Integracyjne
   minus Przedszkole Publiczne Nr 8
   minus Przedszkole Publiczne Nr 10
   minus Przedszkole Publiczne Nr 11
   minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stefana Żeromskiego
   minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Kochanowskiego
   minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Mikołaja Kopernika
   minus Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego
   minus Publiczne Gimnazjum Nr 3 im. Orląt Lwowskich
   minus Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Sportowymi
   minus Zespół Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
   minus Brzeskie Centrum Kultury
   minus Miejska Biblioteka Publiczna im. Księcia Ludwika I
   minus Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Spółka z o.o.
   minus Zakład Higieny Komunalnej Spółka z o.o.
   minus Brzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
   minus Miejski Zarząd Mienia Komunalnego Spółka z o.o.
   minus Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
minus Dziennik Ustaw w wersji elektronicznej
minus Monitor Polski w wersji elektronicznej
minus Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
minus KARTA PRYWATYZACJI SPÓŁKI ECO S.A.
minus WZORY urzędowych formularzy wniosków o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
minus Wniosek o udostępnienie informacji o stanie sprawy
 WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ BRZEGU W OKRĘGU WYBORCZYM NR 11, ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 29 MAJA 2016R.
minus Postanowienie Komisarza Wyborczegow Opolu I w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
minus Zarządzenie Nr 33/16 Wojewody Opolskiego w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Brzegu
minus Komunikat Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 11 marca 2016r.
minus Uchwała PKW w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji (...)
minus Obwieszczenie Burmistrza Brzegu z dnia 14 marca 2016r.
minus Zarządzenie Nr 986/2016 Burmistrza Brzegu z dnia 15 marca 2016r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów (...)
minus OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY ORAZ WZORY FORMULARZY
minus INFORMACJA DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH
minus Informacja dotycząca przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 w Brzegu
minus ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO (przez wyborcę o ustalonym stopniu niepełnosprawności) w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Brzegu
minus SKŁAD MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
minus HARMONOGRAM PRACY MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
minus Obwieszczenie Burmistrza z dnia 18 kwietnia 2016r.
minus Obwieszczenie MKW o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniajacych do Rady Miejskiej Brzegu w okręgu wyborczym nr 11 zarządzonych na dzień 29 maja 2016r
minus SKŁAD OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 11 z siedzibą w Zespole Szkół Nr 1 z Oddziałami Sportowymi
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe - 2009 rok
plus Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2010 rok
plus Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2011 rok
plus Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
plus Oświadczenia majątkowe- 2012 rok
plus Oświadczenia majątkowe - 2013 rok
plus Oświadczenia majątkowe za 2012 rok
plus Oświadczenia majątkowe za 2013 rok
minus Oświadczenie majątkowe Burmistrza (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2010-2014)
minus Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej za 2014 rok (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2010-2014)
minus Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2010-2014)
minus Oświadczenia majątkowe - 2014 rok
plus Oświadczenia majątkowe Burmistrza oraz Zastępców Burmistrza (kadencja 2014-2018) - początek kadencji
plus Oświadczenie majątkowe - Przewodniczącej Rady Miejskiej (kadencja 2014- 2018) - początek kadencji
plus Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
minus Oświadczenia majątkowe - 2015 rok
minus Wzór oświadczenia majątkowego radnego
minus Wzór oświadczenia majątkowego
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Zespół Szkół  Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi

Dyrektor: Lucyna Bończak

ul. Lompy 1

tel. (077) 404 52 15, 404 52 16

psp8@brzeg.pl

www.zs2-brzeg.pl

www.bip.zs2-brzeg.pl  

Ilość odwiedzin: 10845
Nazwa dokumentu: Zespół Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
Podmiot udostępniający: Burmistrz Brzegu
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Chmielewska
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Chmielewska
Osoba, która wprowadzała dane: Joanna Chmielewska
Data wytworzenia informacji: 2004-07-12 12:40:18
Data udostępnienia informacji: 2004-07-12 12:40:18
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-28 12:49:59

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner