Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Brzeg
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 ORGANA WŁADZY
Burmistrz Brzegu
Rada Miejska
 URZĄD MIASTA
Dane podstawowe
Regulamin organizacyjny
Struktura organizacyjna Urzędu Miasta
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Godziny pracy Urzędu Miasta
Rejestry, ewidencje i archiwa
Ewidencja działalności gospodarczej
Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg w Urzędzie Miasta w Brzegu
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Kontrole
Audyt
Kontrole wewnętrzne
Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
Ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze
Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
Projekty współfinansowane przez Unię Europejską
Księga Jakości Urzędu Miasta w Brzegu
Informacja dotycząca ustawy o języku migowym
 PRAWO LOKALNE
Statut Brzegu
Budżet miasta na 2006 rok
Budżet miasta na 2007 rok
Budżet miasta na 2008 rok
Budżet miasta na 2009 rok
Budżet miasta na 2010 rok
Budżet miasta na 2011 rok
Budżet miasta na 2012 rok
Budżet miasta na 2013 rok
Budżet miasta na 2014 rok
Budżet Gminy na 2015 rok
Założenia do budżetu miasta na 2015 rok
Projekt budżetu Gminy Brzeg na 2015 rok
Uchwały
Zarządzenia - wykazy
Podatki i opłaty lokalne
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia zrównoważonego rozwoju Gminy Miasta Brzegu na lata 2010 - 2015
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Brzeg na lata 2009 - 2015
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miasto Brzeg
Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Brzeg
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brzeg
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
OCHRONA ŚRODOWISKA
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miasto Brzeg na lata 2008 - 2015
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - 2013 rok
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
 INNE
Gminne jednostki organizacyjne
    Urząd Miasta
    Zarząd Nieruchomości Miejskich
    Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
    Żłobek Miejski "Tęczowy Świat"
    Przedszkole Publiczne Nr 1
    Przedszkole Publiczne Nr 2
    Przedszkole Publiczne Nr 3
    Przedszkole Publiczne Nr 4
    Przedszkole Publiczne Nr 5
    Przedszkole Publiczne Nr 6
    Publiczne Przedszkole Nr 7 Integracyjne
    Przedszkole Publiczne Nr 8
    Przedszkole Publiczne Nr 10
    Przedszkole Publiczne Nr 11
    Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stefana Żeromskiego
    Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Kochanowskiego
    Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Mikołaja Kopernika
    Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego
    Publiczne Gimnazjum Nr 3 im. Orląt Lwowskich
    Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Sportowymi
    Zespół Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
    Brzeskie Centrum Kultury
    Miejska Biblioteka Publiczna im. Księcia Ludwika I
    Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Spółka z o.o.
    Zakład Higieny Komunalnej Spółka z o.o.
    Brzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
    Miejski Zarząd Mienia Komunalnego Spółka z o.o.
    Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi biuletynu
Informacje nieudostępnione
Dziennik Ustaw w wersji elektronicznej
Monitor Polski w wersji elektronicznej
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
 WYBORY PREZYDENCKIE - 2015 ROK
Postanowienie Marszałka Sejmu RP z dnia 04 lutego 2015r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Kodeks wyborczy
Zarządzenie Nr 169/2015 Burmistrza Brzegu z dnia 18 lutego 2015 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów (...)
Informacja - PKW
 WYBORY SAMORZĄDOWE - 2014 ROK
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydent
Kodeks wyborczy
Informacja dotycząca przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Brzegu
Obwieszczenie Burmistrza Brzegu o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgu oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej
Obwieszczenie Burmistrza Brzegu o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych(...)
Zarządzenie Nr 2670/2014 Burmistrza Brzegu z dnia 03 września 2014 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów (...)
MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA
Informacje i wzory załączników dla Komitetów Wyborczych
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
Wizualizacja wyborów samorządowych
KOMUNIKAT LOSOWANIU SKŁADÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
Uchwała Nr 4/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzegu w sprawie przyznanych numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej Brzegu (...)
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej Brzegu
Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Brzegu
Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 30 października 2014r.
Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Burmistrza Brzegu w dniu 30 listopada 2014 r.
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I uzupełniające obwieszczenie o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego (II tura)
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Oświadczenie majątkowe - 2008 rok
Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
Oświadczenia majątkowe - 2009 rok
Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
Oświadczenia majątkowe - 2010 rok
Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
Oświadczenia majątkowe - 2011 rok
Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
Oświadczenia majątkowe- 2012 rok
Oświadczenia majątkowe - 2013 rok
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok
Oświadczenia majątkowe za 2013 rok
Oświadczenie majątkowe Burmistrza (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2010-2014)
Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej za 2014 rok (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2010-2014)
Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok (składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji 2010-2014)
Oświadczenia majątkowe - 2014 rok
Oświadczenia majątkowe - 2015 rok
Wzór oświadczenia majątkowego radnego
Wzór oświadczenia majątkowego
 Urzędy Centralne
Spis adresów
 Informacje
Zarządzenia
Przetargi
Ogłoszenia
Obwieszczenia
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Zespół Szkół  Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi

Dyrektor: Lucyna Bończak

ul. Lompy 1

tel. (077) 404 52 15, 404 52 16

psp8@brzeg.pl

www.zs2-brzeg.pl

www.bip.zs2-brzeg.pl  

Ilość odwiedzin: 8985
Nazwa dokumentu: Zespół Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
Podmiot udostępniający: Burmistrz Brzegu
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Chmielewska
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Chmielewska
Osoba, która wprowadzała dane: Joanna Chmielewska
Data wytworzenia informacji: 2004-07-12 12:40:18
Data udostępnienia informacji: 2004-07-12 12:40:18
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-28 12:49:59

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...